Bio
Awards
Gallery
Essays
Banalities
Contacts

Kontroverze podruhé - Dejte sem mé prachy!

Výstava fotografií „Kontroverze“ je v českých výstavnických vodách nevídaným vodopádem obrovského množství zajímavých témat, která si, zavaleni svým fachidiotstvím, kupodivu ani příliš neuvědomujeme. Přesto tato témata v dějinách fotografie hrála a budou hrát i nadále svoji podstatnou úlohu a historicky výrazně ovlivnila to, čím je fotografie dnes. Témata rozsáhlá a hluboká, o kterých bychom ale také mohli říci, že jsou zároveň samozřejmá a zdánlivě běžně viditelná. Stačí u nich, když je nám někdo ukáže, abychom se hned plácnuli do čela a řekli si: no jasný!

V tom je rudolfínská výstava úžasná. Dokáže se totiž na tu samou fotografii podívat i jinou profesí než jen stále opakovaným a tisíckrát zrecyklovaným pohledem umělce. Po dlouhé době a nebo dokonce možná poprvé sem přichází výstava, která nebere fotografie jako umění, ale jako pouhý produkt. A dívá se na ně na první pohled zcela odtažitou a suchopárnou profesí právníka a soudce. Úkrokem „jakoby doblba“ objevuje v nás dosud jen dřímající světy a dramata, o kterých sice víme, ale která dosud převážně žila jen na okraji našeho myšlení. Rudolfinská Kontroverze osvěžuje, protože právě pro tento úkrok do suchopárné právničiny vpouští do fotografie obecné dějiny a naši existenci v našich dějinách. Po předchozím, poněkud nechtěně rozsáhlejším úvodu, který byl spíše o koncepci výstavy a výstavničení jako takovém, se teď tedy pojďme podívat spíše na ony jednotlivé „kontroverze“ a alespoň trochu naťuknout jednotlivé otázky, které otevírá.

Třeba: Čí je vlastně fotografie? Kdo má právo dostat prachy?

Umění lidstvo provází odnepaměti. Odnepaměti člověk utrácí čas na to, aby byl nesmrtelný. Aby přešel přes svůj čas, aby se – ehm - subjektivně objektivizoval a …aby sám sebe přesáhl. Tedy nějak sobě a hlavně ostatním sdělil, že On, stejně jako Bůh, může žít za existencí. Jeskynní malby ve francouzském  Lascaux jsou toho jedním z příkladů. Ten, kdo tam v těch dírách nakreslil zvířata, ten (si) dokázal, že není zvíře.

A odnepaměti mají lidé také potřebu a touhu se těmito uměleckými výtvory obklopovat. Protože jim ukazují život nad jeho denní fádností, šedivostí a pachtěním. A protože neuvědoměle jim ty předměty denně připomínají i jejich (jim) vlastní individuální naději a touhu po nesmrtelnosti. Obklopují se jimi, aniž je – v tom je příroda zázračná - ne všichni dokáží stvořit. Každý člověk touží po nesmrtelnosti, zuřivě a vášnivě, ale nesmrtelnost je – naštěstí? bohužel? - singulární. Tak alespoň – ryze prakticky - vynalezli vlastnictví. Způsob, jak něco mít, i když jsem to nestvořil. A hlavně je to způsob, který mi umožňuje něco získávat a tvářit se, že je to moje. Tedy vlastně banálně řečeno nástroj, jak si nesmrtelnost koupit, když už si ji neumím sestavit.

Již do samotného počátku dějin Umění, do hloubi oněch francouzských jeskyň, je tak zanesen autorský spor. Čí jsou ty skvostné obrazy jelenů a bizonů? Jsou onoho úžasného tvůrce, který se vymanil z dané doby, ale dnes je zcela neznámý jako osoba? Jsou jeho, protože dovedl svými kresbami zahnat zlé Bohy a dobré přivábit? Nebo jsou té jeskynní smečky, která umožnila vznik malbám a které si zaplatila tím, že onoho tvůrce zprostila chodit na lov aby mohl malovat a ona ho živila?  Je tedy vlastníkem práv smečka, protože teprve její touha po nesmrtelnosti nám dovolila přes tisíce let věků s úžasem zírat ně a přitom vidět sami sebe a své „moderní“ motivy? Je to jejich, protože až teprve díky nim a díky jejich souhlasu, by dílo nikdy vzniknout nemohlo, a tedy jeskyně by se nikdy nestala první obrazárnou ve veřejném prostoru?

Francouzská jeskyně je první a už v sobě zahrnuje první konflikt, první průšvih s autorskými právy. Už jsme se ptali kdo je autorem – zda malíř nebo smečka toužící po naklonění Boha. Ale otázek je více a jsou z pohledu času i hlubší: Čí byly kresby, když tlupa se musela sbalit a táhnout dál za novými lovišti a jeskyně musela nechat opuštěné?

Moderní otázky jsou tu zanesené už do počátku. I když jistě řešené zcela jinak a jistě necítěné tímto dnešním pohledem, samozřejmě. Ale věřím, že na úrovni člověka a jeho vnímání tam neuvědoměle už byly a nějak podvědomě je ten náš předek jistě cítil. Ostatně jistě i proto bylo lidstvo donuceno vytvořit zmiňovaný institut vlastnictví a způsob nakládání s ním. I proto také jistě tvůrce vymyslel raději Věstonickou venuši, malou sošku, nebo později obraz na šňůrce, protože se dal zabalit do ubrusu, uložit na vůz a hyjé. Soška, kterou lze unést – chápete, že i tohle je odpověď na problém autorských práv?
Dějiny Umění jsou dějinami tvorby a cizelování autorského práva. Sváru o obhájení své Nesmrtelnosti a dějinami bojů o vlastnictví požitků z Nesmrtelnosti plynoucí. Řeknete si: Vždyť to už dávno všichni víme, vždyť to není pro nás v dnešní době nic nového. Opakujete triviálnosti. Ehm. Výstava v Rudolfinu se s vámi nepře. Jen se vědoucně usmívá. A ten starodávný a starobylý spor nám předvádí na konkrétních soudních případech. Psst! Víte, že nás ta zákeřná potvora tím i zároveň usvědčuje z toho, jak málo toho víme?

Pojďme si tedy několik ukázek dějinných polízanic s autorským právem projít. Vybral jsem pár náhodných kauz, které výstava přináší. Je to jen pár fotografií, na kterých ale visí neuvěřitelně vážné problémy moderních výkladů autorského práva. Schválně říkám jen pár. Protože i jen ty vybrané rozkrývají celý vějíř otázek.

Případ první. Ladislav Bielik.

Výše uvedená fotografie vzpoury Ladislava Bielika proti ruským tankům se stala ikonografickou. Pozor, ikonografickou, nikoli slavnou. V právním světě se totiž nezkoumá sláva a krása fotografie. Ale toliko její dopad. Abych nepletl: ne dopad krásy, právník jaksi samozřejmě myslí dopad fotografie. Krása an sich je pro právníka filosofický konstrukt, který nemá hodnotu, pro něj existuje jen krása jako entita, která je  přijatá, souznějící, a která umí vydělat peníze. Ale i to je pro právníka vlastně špatně. On se pohybuje ještě v obecnějším světě: hodnotu má jen ta fotografie, která byla přijata. Krása je jen jednou z možností, proč se tak stalo. Takže zástupy kritiků se mohou přít, zda fotografie Bielika zobrazující nastavenou hruď proti ruskému tanku je krásná, ale právník odpoví.: je ikonografická. Díky tomu dovede vydělat peníze. Po dobu okupace se autor k fotce jaksi samozřejmě nehlásil a ikonografická fotografie obletěla svět jako fotografie neznámého autora. Bielik zemřel v roce 1984 a po jeho smrti a po pádu komunistů se rozhořel spor o to, zda dědicové mají z nově přiznaného autorství nárok na finanční odškodnění. Mají? Spor jaksi samozřejmě vyhráli, ale zkuste si to představit podle vlastní kapsy. Leta šíříte nějakou fotografii. V dobré víře, že děláte záslužnou věc. Vaším motivem je hlavně ta dobrá věc. Autora máte za neznámého a v dobré víře i za nezjistitelného. Peníze, které jste za ni obdržel, jsou dávno utraceny, spotřebovány. Dokonce umíte doložit, že i tajně jste je zpět vracel kamsi za železnou oponu, aby mohla tvořit i jinou, další obžalobu tamního režimu. Jak se pak zrovna vy budete dívat na tyhle náhle ve svobodě a tedy beze strachu objevené dědice autorských práv, náhle procitnuvší? Znovu opakuji: jde o vaše peníze, které jste za tu fotku dostal a samozřejmě dávno rozfofroval.

Případ druhý. Alberto Korda.


Che - jeho slavný výřez a jeho nepříliš známý originál.

Legendární portrét Che Guevary zná každý. Kdo ho neměl někdy na tričku, na vysoké škole vylepený jako plakát v pokojíčku, ten nikdy nežil. Portrét věnoval Korda na výrobu plakátu. Dlouho za zveřejňování tohoto ikonografického portrétu nebral žádné licenční poplatky. Bral svoji fotografii jako produkt a službu, podobně jak to i chápal Castro, který nikdy smlouvy o autorských právech neuznával a jak to podobně chápe třeba čínské kulturní prostředí, které rozumí jen prvotnímu produktu, nikoliv již poplatkům za rozmnoženiny. V posledních letech se Korda a po jeho smrti jeho dcera o poplatky kupodivu soudí a mají úspěch dokonce i u takových organizací, jako je slavná humanitárka Reportéři bez hranic. Výstava si klade otázku: Jak to je s právy i třeba takto zanedbanými, či autorem dokonce veřejně popřenými? Když i přiznáme, že by tento portrét neměl být zneuznáván tabákovými koncerny, nebo třeba výrobci likérů, proč ale pak zrovna Reportéři bez hranic? Přiznám se, že mi v té souvislosti zajímá problém dokonce trochu jiný. Podívejte se na originální fotografii. Existují stovky portrétů Che, které jsou nezapomenutelnějšími. Sama originální Kordova fotografie je vlastně banální. Ikonografický portrét z ní vytvořil až teprve ořez. Jak je to s právy grafika, který ji takto upravil? Ví někdo, kdo to vlastně byl?

Případ třetí, asi nejbizarnější. Art Rogers.

 

Aktérem uměleckou obcí velmi sledovaného soudního procesu byl profesionální fotograf Rogers, který vytvořil černobílou fotografii muže a ženy s náručí plnou štěňat. Fotografie byla určena pro šíření na pohlednicích a dalšího zboží denní potřeby. Jeff Koons, mezinárodně uznávaný umělec, objevil tuto fotografii na pohlednici a rozhodl se podle ní zhotovit sochu pro výstavu na téma banality každodenního života. Sochu provedl věrně podle originálu, jen štěňátka vytvořil modrá a s přehnanými nosy. Do vlasů muže a ženy dále přidal květinovou ozdobu. U soudu mu přitížilo, že tuto fotografii rozeslal svým spolupracovníkům jako podklad pro zhotovení. Socha s názvem Řetěz štěňat byla úspěšná,  Koons prodal tři exempláře  v celkové výši 367.000 dolarů. Po zjištění, že jeho obraz byl zkopírován, Rogers žaloval Koonse pro porušení autorských práv . Koons přiznal, že předlohu kopíroval záměrně, ale hájil se posunutím původního zdroje v parodii. V soudním rozhodnutí tribunál konstatoval, že průměrný člověk není schopen rozeznat, že to není kopie původního díla a označil sochu Koonse za kopii porušující jeho autorská práva. Výstava Kontroverse obě díla zprostředkovává a nechává vlastně až na samotných návštěvnících rozhodnutí například problému, zda ono umělecky Duchampovo „setkání deštníku se šicím strojem“ či fontánka vytvořená z pisoáru vlastně také není z pohledu 21.století pouhou kopií designerova výrobku. Je Roy Lichtenstein a jeho proslavené pop-artové postavy s bublinami umělcem, nebo jen plagiátorem komiksů? A obecněji: kdo je autorem fotografie, když spoušť mačká asistentka, vlasy dělá vizážista a scénu připravuje architekt?

Snad jste to dočetli až sem. Pokud ano, jsem šťastný. I když vím, že jsem nic nepostihl, na nic neodpověděl a vlastně ani po tak dlouhém článku nevíte, kdo že tedy ty prokleté prachy má mít. Dějiny autorského práva vyprávěné „Kontroverzí“ jsou neobyčejně živé a podnětné. Otázek je nekonečně a je skvělé, že se nás nesnaží udyndat odpověďmi. Na tohle se dívejte v televizi. Ta příběhy dovypráví a nakonec moderátorka sdělí závazný výklad.

Naštěstí rudolfinská Kontroverze nic takového nečiní. Nechává divákovi, co divákovo jest. Výstava je to dospělá.

Partnerské weby: Etiopie | Foto workshop | Travel gallery | Last Minute dovolená | Dovolená na horách